Verdelingsakte is paulianeus: vernietiging door rechtbank


De rechtbank vernietigt de door de man en de vrouw ondertekende paulianeuze verdelingsakte.

De feiten
M en V hebben sinds 1995 een affectieve relatie met elkaar en zijn gezamenlijk eigenaar van de door hen bewoonde woning (die is belast met hypotheek) en een effectendepot. Op 20 mei 2015 ondertekenen M en V een notariële verdelingsakte, waarin M zijn aandeel in de woning en het effectendepot overdraagt aan V. Niet veel later wordt M failliet verklaard.

De vordering
Twee schuldeisers van M (X en Y) vorderen vernietiging…

Verder lezen
Terug naar overzicht