Verdiepingseigendom of appartementsrechten? (1999.09.2080)


Bespreking van de alternatieve mogelijkheden voor appartementensplitsing, zoals deze in titel 5.9 van het BW is neergelegd.

Naast flatcoöperaties zijn goederenrechtelijke oplossingen gezocht zoals vestiging van opstalrechten. Deze alternatieven hebben als kenmerk dat zij uitgaan van een werkelijke horizontale splitsing van eigendom. Schrijver bespreekt de vraag of de wettelijke regeling van het appartementsrecht exclusieve werking heeft en of alternatieve constructies zijn uitgesloten.

Volgens Beekhuis is de wettelijke regeling geen beletsel om het bestaan van de horizontaal gesplitste eigendom aan te nemen in die gevallen waarvoor de wet niet…

Verder lezen