Vereenvoudiging loon- en inkomstenbelasting en vermindering administratieve lasten (1996.29.3256)


De loon- en inkomstenbelasting worden vereenvoudigd en de fiscale administratieve lasten voor het bedrijfsleven worden verminderd. Dit staat in een wetsvoorstel dat is aangenomen door het kabinet en voor advies naar de Raad van State is gezonden. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 1997.

Het betreft de volgende maatregelen: gemengde kosten zijn weer volledig aftrekbaar voor de ondernemer, de drempeltijdvakken voor de heffings- en invorderingsrente voor de IB, Vpb en VB vervallen, en er komt een kortingsregeling voor het in één keer betalen van de voorlopige…

Verder lezen