Vereenvoudiging opent weg naar nieuw stelsel van huwelijksvermogensrecht (2005.51.2191)


De auteur onderzoekt of de praktijk uit de voeten kan met de Tweede Nota van Wijziging van het wetsvoorstel inzake de aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen (zie Notafax 2005, nr. 253), zoals op 25 oktober 2005 naar de Tweede Kamer gestuurd. Eerst wordt kort stil gestaan bij de essentie van het wetsvoorstel: het hoofdstelsel van het huwelijksvermogensrecht wordt aangepast aan de wens om erfrechtelijke verkrijgingen niet in de wettelijke gemeenschap te laten vallen. Vervolgens wordt ingegaan op het vijftal terreinen waarop de ‘ vereenvoudiging’ in…

Verder lezen