Vererving van a.b.-aandelen bij wettelijke verdeling of vruchtgebruiktestament (deel I) (2012.28.3001)


Bij de overgang van a.b.-aandelen als gevolg van een overlijden worden inkomstenbelasting en erfbelasting geheven. Voor de inkomstenbelasting vormen de overgang onder algemene titel, zoals de verkrijging wegens erfgenaamschap, en de overgang krachtens erfrecht onder bijzondere titel, zoals de verkrijging van een legaat, een fictieve vervreemding van het aanmerkelijk belang (art. 4.16 lid 1 onder e Wet IB 2001). In beginsel dient dus te worden afgerekend voor de inkomstenbelasting over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht