Vergelijking tussen transportakte en verdelingsakte, IV (1996.51.2525)


In het vierde deel van zijn artikel onder bovenstaande titel behandelt Pleysier de contraprestatie met aspecten als risico van het betalen met vals geld, art. 37 Notariswet, een ABC contract en de vraag of bij de verdelingsakte de waarde waarvoor het toebedeelde onroerend goed in de berekening is betrokken in de akte moet staan. Verder staat hij stil bij de executie en in het bijzonder de reële executie bij transport en verdeling.

A.J.H. Pleysier

Notarisklerk nr 1345, 1996 blz. 189

Verder lezen