Vergelijking tussen transportakte en verdelingsakte (VIII, slot) (1997.13.2160)


In het laatste artikel van zijn aan die vergelijking gewijde serie bespreekt Pleysier de elementen van art. 3:89 leden 3 en 4 BW. Tot slot staat hij stil bij de vraag of als men - in verband met het feit dat bij een ouderlijke boedelverdeling een leveringshandeling niet vereist is - een testament houdende een obv onverplicht inschrijft, de voorschriften uit art. 3:89 weer gaan gelden. Men komt aan de vraag niet toe als men een op het testament steunende verklaring van erfrecht of akte constaterende…

Verder lezen