Vergoeding einde dienstverband

Het ontslagrecht kent verschillende vergoedingen, waaronder de transitievergoeding, de billijke vergoeding en de gefixeerde schadevergoeding. Samenloop van vergoedingen is soms mogelijk. De transitievergoeding is geregeld in artikel 7:673 BW en kan onder voorwaarden bij cao vervangen worden door een gelijkwaardige vergoeding. Voor de billijke vergoeding bestaan verschillende wettelijke grondslagen. De hoogte wordt door de rechter bepaald. Een gefixeerde schadevergoeding kan de rechter toekennen als de arbeidsovereenkomst onregelmatig is opgezegd. Werkgever en werknemer zijn vrij om in een beëindigingsovereenkomst afwijkende vergoedingen op te nemen. Staat in de arbeidsovereenkomst een zogenoemde ‘golden parachute’, dan wordt vaak vermeld dat deze vergoeding alle andere vergoedingen dekt.

Uitgelicht

Samenloop transitievergoeding en wachtgeldregeling (Stichting Zadkine/Werknemer)
Uit de cao volgt niet dat de voorwaarde is gesteld dat werknemer geen verwijt te maken valt ten aanzien van het ontslag, zodat werknemer in aanmerking komt voor de wachtgeldregeling. Bovendien is in de cao expliciet vastgelegd…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Billijke vergoeding

Collectieve arbeidsovereenkomst

Opzegtermijnen

Sociaal Plan

Transitievergoeding

Wederzijds goedvinden

Verwachte ontwikkelingen

Ontslag bedrijfseconomische redenen

Opzegging bij faillissement

Ontslag op staande voet

Bedenktermijn werknemer

Overlijden werknemer

Verder lezen
Terug naar overzicht