Vergoeding kosten bezwaarfase: keuze tussen civiele of bestuursrechter (2000.06.3046)


Zie ook ND 00.06.2045A heeft een advocaat ingeschakeld nadat haar verzoek om een bijstandsuitkering door de gemeente was afgewezen. Via de burgerlijke rechter probeert zij de advocaatkosten van de bezwaarprocedure vergoed te krijgen.

De Hoge Raad oordeelt dat de civiele rechter bevoegd is kennis te nemen van vorderingen uit onrechtmatige daad, maar dat de eiser niet-ontvankelijk moet worden verklaard als de bestuursrechter voldoende rechtsbescherming biedt. Deze regel geldt echter niet voor zuivere schadebesluiten. Belanghebbende kan dan kiezen tussen de civiele of de bestuursrechter.

HR; 17 december 1999; nr C98/80

V-N 2000, blz. 628

Verder lezen