Vergoeding ter zake van latere levering bouwgrond is geen rente


X koopt een perceel grond van de gemeente onder de voorwaarde dat hij de financiering rond krijgt. Hij krijgt daarvoor ruim een half jaar de tijd, mits hij de gemeente een vergoeding betaalt.

In geschil is of er sprake is van een schuld aan de gemeente waarvoor X uitstel van betaling geniet. De vergoeding zou dan aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting als rente van schulden.

Het Hof oordeelt dat de betaling geen vergoeding voor de terbeschikkingstelling van een som geld is maar voor het beschikbaar houden van een perceel bouwterrein…

Verder lezen