Vergoedingsrecht ter zake van investering van man in gezamenlijke vakantiewoning in Italië?


De man stelt dat het door hem in de woning te Italië geïnvesteerde bedrag van € 87.350 op grond van de huwelijkse voorwaarden aan hem dient te worden vergoed.

De feiten
M en V zijn in 2006 op huwelijkse voorwaarden met elkaar gehuwd. Artikel 2 van de huwelijkse voorwaarden bepaalt dat tussen de echtgenoten geen gemeenschap van goederen zal bestaan. Artikel 7 houdt in dat, voor zover niet anders bepaald, een echtgenoot recht heeft op vergoeding door de andere echtgenoot van bedragen of waarden die ten behoeve van

Verder lezen
Terug naar overzicht