Vergoedingsrecht ter zake van investering van man in gezamenlijke vakantiewoning in Italië?


De man stelt dat het door hem in de woning te Italië geïnvesteerde bedrag van € 87.350 op grond van de huwelijkse voorwaarden aan hem dient te worden vergoed.

De feiten
M en V zijn in 2006 op huwelijkse voorwaarden met elkaar gehuwd. Artikel 2 van de huwelijkse voorwaarden bepaalt dat tussen de echtgenoten geen gemeenschap van goederen zal bestaan. Artikel 7 houdt in dat, voor zover niet anders bepaald, een echtgenoot recht heeft op vergoeding door de andere echtgenoot van bedragen of waarden die ten behoeve van

Terug naar overzicht