Vergroting van landgoed zonder overdrachtsbelasting (2001.30.3205)


A is eigenaar van een landgoed dat is gerangschikt onder de Natuurschoonwet (NSW). Ter uitbreiding van zijn landgoed koopt A een aangrenzend perceel van B dat niet zelfstandig voldoet aan de rangschikkingscriteria (minimaal 5 hectare en 30% houtopstanden). In principe is A ter zake van de aankoop overdrachtsbelasting verschuldigd. Immers, de vrijstelling van art. 9a NSW geldt alleen voor de verkrijging van percelen die zijn gerangschikt onder de NSW. Toch kan de heffing worden voorkomen doordat A en B vóór de overdracht een verzoek tot gezamenlijke…

Verder lezen