Verhuizing kinderen naar Rusland mag vóór definitieve beschikking al in gang worden gezet


Het hof oordeelt dat het belang van de kinderen voorop staat en dat de voogd zeer stellig is in zijn standpunt dat dit belang het beste gediend is als zij bij elkaar blijven en naar de familie in Rusland gaan.

De feiten
Uit de affectieve relatie tussen M en V zijn drie (nu nog minderjarige) kinderen geboren, over wie V van rechtswege het eenhoofdig ouderlijk gezag uitoefent. Op 14 juli 2016 komt V door een geweldsdelict om het leven; M wordt hiervan verdacht en zit gedetineerd. In juli

Verder lezen
Terug naar overzicht