Verhuur jacht met kapitein is vervoer van personen


Samenvatting

Belanghebbende oefent een onderneming uit die bestaat uit de verhuur van jachten zonder bemanning. Over de huurprijs brengt belanghebbende 19% omzetbelasting in rekening. Wanneer klanten zelf niet kunnen of willen varen, gaat in sommige gevallen een firmant van belanghebbende als kapitein mee. De klant betaalt hiervoor geen extra vergoeding. In de gevallen dat een kapitein meegaat wordt 6% omzetbelasting in rekening gebracht. In geschil is of in die gevallen sprake is van een dienst die gezien kan worden als het vervoer van personen per schip, waarop het verlaagde tarief van toepassing is.

De rechtbank legt het zwaartepunt bij het begrip vervoer, waarbij het recreatieve element geen rol speelt. Het verschil tussen het huren van een jacht en de situatie dat een kapitein meegaat, ligt in de mate waarin de klant vrij en onbelemmerd over de jacht kan beschikken. Nu in het onderhavige geval de kapitein het beheer heeft en de huurder niet vrijelijk over de jacht kan beschikken, is sprake van vervoer van personen waarop het verlaagde tarief van toepassing is. Niet van belang is welke vergoeding daarvoor in rekening wordt gebracht.

(Beroep gegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht