Verhuur van woning aan toeristen in Amsterdam leidde tot boete van € 13.500


X is eigenaar van een woning in Amsterdam. De gemeente heeft hem een boete opgelegd van € 13.500 omdat hij deze woning heeft verhuurd aan toeristen en hij geen vergunning had voor onttrekking van de woning aan de bestemming tot bewoning (artikel 21 Huisvestingswet).

Thans heeft de Rechtbank het beroep van X tegen de opgelegde boete ongegrond verklaard. Volgens de Rechtbank is niet in geschil dat de onderhavige woning behoort tot een van de categorieën aangewezen woonruimte die zijn genoemd in de Huisvestingsverordening van Amsterdam. Voor deze categorieën…

Verder lezen