Verhuurde woning is ook bij eigen gebruik geen eigen woning


Verwijzing

(FBN 1996, 85)

Z koopt in 1983 de woning van zijn ouders, die in het huis blijven wonen als huurders. Als lid van het gezin woont ook Z in het huis. Met ingang van 1993 wordt de huur voor het eerst verhoogd. Sinds 1 juli 1993 worden de wettelijke huurverhogingen toegepast.

De inspecteur is van mening dat de woning voor 1/3 deel bij Z als eigen woning in gebruik is, zodat het huurwaardeforfait bij hem voor dat deel van toepassing is.

Volgens…

Verder lezen