Verhuurderheffing onder de loep


De effecten van de verhuurderheffing zijn door onderzoeksbureau Coelo uit Groningen onderzocht: het leidt tot economische verstoringen en ongewenste verdeeleffecten. Zie: Coelo-verhuurderheffing. De verhuurderheffing is in 2013 als onderdeel van het Belastingplan geïntroduceerd: verhuurders met meer dan tien sociale huurwoningen krijgen een verhuurderheffing. Vooral corporaties betalen deze heffing; zij storten nu 1,7 miljard per jaar op de rekening van de belastingdienst. Dekking van deze afdracht kon worden gevonden in huurverhogingen: boveninflatoir en inkomensafhankelijk.

Inhoud samengevat

De verhuurdersheffing beperkt de investeringsruimte voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht