Verjaring rechterlijk vonnis: stuiting door betekening aan notaris erfgenamen (2015.37.2008)


A en B, inmiddels overleden, voerden verschillende pachtprocedures. In 1992 en 1993 wordt A veroordeeld B een geldsom te betalen. Betekening van beide rechterlijke uitspraken vindt plaats op 23 maart 1993 en het exploot van de deurwaarder is tevens in afschrift bij aangetekend schrijven verzonden aan A, die toen in België woonde. Het exploot is tevens aan A op 21 april 1993 persoonlijk ter hand gesteld door de Belgische autoriteiten volgens het Verdrag inzake de betekening en kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken. Bij exploot…

Verder lezen
Terug naar overzicht