Verjaring vordering in verband met dienen twee heren?


X heeft een bemiddelingsovereenkomst met Nederwoon gesloten ten behoeve van de totstandkoming van een huurovereenkomst. X stelt dat Nederwoon tevens een bemiddelingsovereenkomst met de verhuurder heeft gesloten en stelt zich om die reden primair op het standpunt dat de bemiddelingsovereenkomst op het punt van de vergoeding op de voet van artikel 7:417 lid 4 BW vernietigbaar is. X stelt zich subsidiair op het standpunt dat de bemiddelingsovereenkomst nietig is, omdat Nederwoon een niet redelijk voordeel als bedoeld in artikel 7:264 lid 2 BW heeft bedongen.

De kantonrechter…

Verder lezen
Terug naar overzicht