Verkapte uitlevering door Thailand aan Nederland?


Veroordeling voor het met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam. Noch hetgeen in de aanvraag is aangevoerd noch de inhoud van daarbij gevoegde documenten kan leiden tot het oordeel dat in casu sprake is geweest van een uitzonderlijk geval waarin niet-ontvankelijkverklaring van het OM in de strafvervolging in aanmerking komt, nu in de aanvraag niet wordt onderbouwd op welke wijze aan het recht van aanvrager op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan.

Gang van zaken…

Verder lezen
Terug naar overzicht