Verkeerde partij gedagvaard. Voldoende belang bij inhoudelijke behandeling?


Eiser is eigenaar van een pleziervaartuig. Anker Verzekert is een verzekeraar. Eiser vordert betaling van Anker Verzekert in verband met (schade door) een gebrekkig rechtsbijstandsadvies. Anker Verzekert voert aan dat eiser de verkeerde rechtspersoon heeft gedagvaard, omdat niet zij maar Anker Rechtshulp de rechtsbijstand heeft verleend waarop eiser zijn vordering grondt. De rechtbank stelt voorop dat er een vonnis moet kunnen worden gewezen over een rechtsverhouding die tussen partijen bestaat en de procedure moet kunnen leiden tot een vonnis dat geëxecuteerd kan worden tegen de juiste (rechts…

Verder lezen
Terug naar overzicht