Verklaringen van onbekende personen als bewijs gebruikt


Het Hof heeft tot het bewijs gebezigd de in een proces-verbaal van de verbalisant opgenomen verklaringen van drie onbekend gebleven mannen. De verdediging heeft tijdens de zitting in hoger beroep verzocht deze personen als getuige op te roepen. Dit verzoek is door het hof afgewezen. Aldus is sprake van de in artikel 344a lid 3 sub b Sv bedoelde situatie, namelijk dat namens verdachte op enig moment in het geding de wens is te kennen gegeven om de persoon als bedoeld in de aanhef van die bepaling te ondervragen…

Verder lezen
Terug naar overzicht