Verknochtheid (2013.13.2001)


Art. 1:94 lid 3 BW bepaalt dat goederen of schulden die aan een der echtgenoten op enigerlei bijzondere wijze verknocht zijn, slechts in de gemeenschap vallen voor zover verknochtheid zich hiertegen niet verzet. In het arrest van de Hoge Raad 23 december 1988, NJ 1989, 700 (invaliditeitspensioen), en Hoge Raad 24 oktober 1997, NJ 1998, 693 (whiplash I), leek te zijn uitgemaakt door de Hoge Raad, dat uitkeringen in verband met materieel en immaterieel smartengeld beschouwd moeten worden als verknocht aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht