Verkoop aandelen met balansgarantie: toestemming echtgenote nodig (1998.04.2525)


Bespreking van de uitspraak van de Rechtbank Roermond van 27 maart en 10 juli 1997, Notafax 97, nr 214 waarin werd beslist over de vraag of de toestemming van art. 1:88 BW is vereist ingeval een grootaandeelhouder bij verkoop van de aandelen in de BV garandeert dat de in de koopovereenkomst opgenomen garanties met betrekking tot onder meer status, vermogen, rechten en verplichtingen van de BV juist en volledig zijn. Op grond van de volgende overwegingen concludeert de Rechtbank dat het verstrekken van de garanties een rechtshandeling…

Verder lezen