Verkoop bouwkavel: bewoningsplicht en vervreemdingsverbod


De gemeente G verkoopt en levert aan K een bouwkavel voor een woning. Artikel XIV van de leveringsakte bevat de verbintenis van K de te bouwen woning zelf te bewonen. Bovendien mag K niet dan na schriftelijke goedkeuring van B&W tot vervreemding overgaan alvorens K ten minste drie jaren in de woning heeft gewoond. Bij niet-nakoming van de genoemde verplichtingen is een boete van ƒ 50.000 ten behoeve van G verschuldigd. Na de oplevering wordt de woning niet bewoond door K doch door haar…

Verder lezen