Verkoop en overdracht van minderheidsparticipaties en de BTW (2006.08.3211)


Bespreking van twee uitspraken (BK-02/04375 en BK-02/03641) van het Hof Den Haag over de vraag of bij een dergelijke transactie de belanghebbende de BTW op kosten gemaakt in verband met de verkoop terecht in mindering heeft gebracht. Het Hof meent dat de BTW terecht in mindering is gebracht en deze zienswijze lijkt bevestigd in het arrest van de Hoge Raad van 2 december 2005 (nr. 40 826, NTFR 2005/1626). Belanghebbenden verrichtten managementactiviteiten in de BV waarvan de aandelen…

Verder lezen