Verkoop onroerende zaken tegen te lage prijs? (2002.40.3224)


X BV verkrijgt van haar enig aandeelhouder A NV de economische eigendom van enkele onroerende zaken. Op deze onroerende zaken rusten schulden en claims. Omdat X BV niet in staat is aan die verplichtingen te voldoen, draagt zij de economische eigendom van de onroerende zaken en de verplichtingen weer over aan A NV.

Hof Amsterdam vindt dat sprake is van een onttrekking voor het verschil tussen de werkelijke waarde en de overdrachtsprijs (de boekwaarde).

De Hoge Raad vindt het oordeel van Hof Amsterdam onvoldoende gemotiveerd. Volgens de Hoge…

Verder lezen