Verkoop sportcentrum: heeft koper binnen bekwame tijd geklaagd? (2011.46.2002)


V verkoopt en levert zijn sportcentrum aan K. Omdat het centrum wegens gebreken niet aan de overeenkomst beantwoordt, vordert K schadevergoeding van V. De rechtbank honoreert het verweer van V dat K niet binnen bekwame tijd heeft geklaagd over de gestelde gebreken.
In hoger beroep stelt het hof voorop dat een koper ex art. 7:23 lid 1 BW er geen beroep meer  op kan doen dat een hem geleverde zaak niet beantwoordt aan de overeenkomst, indien hij de verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd, nadat…

Verder lezen
Terug naar overzicht