Verkoopkosten van meerderheidsdeelnemingen buiten de EU zijn niet aftrekbaar


Samenvatting

Belanghebbende heeft haar in landen buiten de EU/EER gevestigde meerderheidsdeelnemingen (meer dan 50%) verkocht. De verkoopkosten heeft zij ten laste van het resultaat gebracht. De inspecteur heeft de kostenaftrek geweigerd op grond van de aftrekuitsluiting in art. 13, lid 1, Wet VPB 1969. Voor het hof brengt belanghebbende art. 56 EG – vrij kapitaalverkeer – in stelling, echter vergeefs. Volgens het hof is namelijk, gelet op de beslissende invloed van belanghebbende op de deelnemingen, de vestigingsvrijheid in het geding. Toetsing aan die vrijheid is echter niet aan de orde, aangezien het hier om derdelanden gaat.

(Hoger beroep ongegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht