Verkoopprijs weiland bevat geen belaste component voor inkomensschade (1996.14.3123)


Bij een verkoop van een stuk weiland aan de staat heeft deze in haar taxatierapport bij de berekening van de koopprijs een bedrag voor inkomensschade opgenomen. Het stuk weiland behoort tot het privé-vermogen van de belastingplichtige. De verkoper is niet gebonden aan de splitsing die de koper aanbrengt in de opbouw van zijn prijs volgens een taxatierapport. Aangezien het ongebruikelijk is inkomensschade te vergoeden in deze situaties en de prijs ook niet afwijkt van normale prijzen, is geen sprake van vergoeding van inkomensschade. Het Hof concludeert dan ook…

Verder lezen