Verkoopwinst op cultuurgrond gerealiseerd ruim 1 jaar na datum staking toch belast (2012.45.3003)


X staakt in september 2004 zijn agrarische onderneming. Van de cultuurgrond verkoopt hij ruim 7 hectare niet. Die grond wordt in de aangifte inkomstenbelasting overgebracht naar box 3. In 2006 verkoopt X de overgebleven percelen cultuurgrond plus een perceel bosgrond aan een derde. Deze derde ontwikkelt op deze grond een landgoed. X stelt dat de boekwinst op de cultuurgrond onbelast is omdat hij deze tot rendementsgrondslag van box 3 behoorde. De inspecteur is het hier niet mee eens. Volgens de inspecteur is de grond na de verkoop van…

Verder lezen
Terug naar overzicht