Verkrijging participatie maatschap belast met overdrachtsbelasting


In 1990 wordt de maatschap X opgericht; het vermogen is in participaties verdeeld. De maatschap heeft ten doel het beleggen van vermogen in een winkelcentrum met bijbehorende appartementen en parkeerplaatsen. De juridische eigendom van het onroerend goed waarin de maatschap belegt, is in handen van de stichting Y. Het beheer van het vermogen van de maatschap wordt verricht door BV Z.

In 1998 verkrijgt K 5% van de totaal uitgegeven participaties in de maatschap.

Bij de verkrijging is geen overdrachtsbelasting voldaan. De inspecteur is van mening…

Verder lezen