Verkrijging van monumenten door natuurlijke personen


Wet BRV

In zijn besluit van 10 juni 2009, nr. CPP2009/1076M (Stcrt. nr. 106, bijgevoegd) heeft de Staatssecretaris van Financiën meegedeeld dat hij de uitspraak Hof Den Haag van 1 mei 2009 respecteert. Het hof besliste daarin dat de monumentenvrijstelling voor de overdrachtsbelasting ook bij een verkrijging van een Rijksmonument door een natuurlijke persoon van toepassing is. De Staatssecretaris heeft nu met terugwerkende kracht tot 1 mei 2009 de vrijstelling ex art. 15, lid 1, letter p, Wet BRV verruimd in die zin dat de vrijstelling geldt ongeacht of het Rijksmonument wordt verkregen door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.

Verder lezen
Terug naar overzicht