Verkrijgingsprijs a.b.-aandelen die van buitenlandse erflater zijn verkregen (1999.11.3102)


De verkrijgingsprijs van a.b.-aandelen in een Nederlandse vennootschap die krachtens erfrecht zijn verkregen van een buitenlandse erfgenaam, moet worden gesteld op de waarde in het economisch verkeer ten tijde van de erfrechtelijke verkrijging. Het systeem dat de verkrijgingsprijs in beginsel wordt doorgeschoven en dat om afrekening moet worden verzocht, heeft als doel om bij overlijden van de aandeelhouder het verlies van een fiscale claim te voorkomen. Indien op dat moment afrekening noch krachtens de wet noch krachtens een verdragsregel mogelijk is, kan niet worden gezegd dat…

Verder lezen