Verlaging Belgische registratierechten per 1 januari 2002 (2001.50.3320)


Met ingang van 1 januari 2002 verlaagt de Vlaamse regering de registratierechten bij overdracht van onroerend goed van 12, 5% naar 10%. Tevens wordt de ‘meeneembaarheid’ van reeds betaalde registratierechten begrensd. Vanaf die datum mag hetgeen betaald is bij een eerdere aankoop van een onroerende zaak, nog slechts tot een maximum van 12.500 euro in mindering worden gebracht bij de betaling van registratierechten bij een latere aankoop. Verder wordt de eerste schijf van circa 12.400 euro vrijgesteld van registratierechten.

NederBelgischMagazine nr 8…

Verder lezen