Verlaging heffings- en invoerderingsrente


Het percentage heffings- en invorderingsrente voor het tweede kwartaal 2009 is vastgesteld

op 3,50%. Dit is een verlaging met 1,40% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009.

Men stelt dat de verlaging wordt veroorzaakt door de koppeling van deze rentes

aan de door de ECB toegepaste interestvoet voor basisherfinancieringen.

(Staatscourant 2009, nr. 45 p. 6 / Directoraat-generaal voor fiscale zaken)

Verder lezen
Terug naar overzicht