Verlaging wettelijke rente


Het kabinet heeft de wettelijke rente voor niet-handelstransacties (de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW) verlaagd van 4 naar 3 procent. De wettelijke rente is de rente die is verschuldigd als vergoeding voor vertragingsschade bij een verbintenis tot betaling van een geldsom. De vorige wijziging vond plaats op 1 juli 2009.

Als uitgangspunt voor de berekening van de hoogte van de wettelijke rente wordt de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB) gehanteerd. De wettelijke rente wordt berekend aan de hand van de formule: herfinancieringsrente ECB + 2,25 procent. Om al te grote veranderingen te vermijden wordt een verlaging of verhoging beperkt tot 2 procentpunten.

Persbericht Ministerie van Justitie

Verder lezen
Terug naar overzicht