Verlengde navorderingstermijn in strijd met EG-recht? (2010.6.3003)


De auteur gaat in op de verlenging van de navorderingstermijn bij buitenlands inkomen. Ingevolge art. 16 lid 4 AWR wordt de bevoegdheid tot navorderen verlengd tot 12 jaar voor vermogens- en inkomensbestanddelen die in het buitenland worden aangehouden. Voor ‘normaal’ Nederlands inkomen bedraagt de navorderingstermijn 5 jaar. De vraag is of de verlenging tot 12 jaar voor buitenlands inkomen in strijd is met het EG-recht. Het HvJ EG heeft vorig jaar geoordeeld dat de verlengde navorderingstermijn in beginsel een belemmering van het vrije verkeer van…

Verder lezen
Terug naar overzicht