Verlenging termijn waarbinnen huurder het gebouw in gebruik moet nemen


Een onroerende zaak kan alleen met omzetbelasting worden verhuurd, indien de huurder de zaak gebruikt voor doeleinden waarvoor hij 90% (soms 70%) of meer recht heeft op aftrek van voorbelasting (artikel 11.1.b.5 Wet OB). Volgens artikel 6a lid 6 Uitvoeringsbeschikking OB moet de huurder in dat geval de zaak daadwerkelijk in gebruik hebben genomen vóór het einde van het boekjaar (van de huurder) waarin de belaste verhuur is gestart. Wordt niet aan deze voorwaarde voldaan, dan heeft dat doorgaans tot…

Verder lezen