Naar de inhoud

Vermoeden van bestuurdersaansprakelijkheid ontzenuwd

X is de bestuurder van 4Ports BV. Op 21 oktober 2014 is 4Ports failliet verklaard. Tussen X en 4Ports bestond een rekening-courantverhouding. De curator stelt X aansprakelijk voor het tekort in het faillissement. De rechtbank stelt vast dat X voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat een andere omstandigheid dan zijn kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. Hierdoor is het vermoeden van art. 2:248 lid 1 BW door X ontzenuwd. De vordering uit rekening-courant wordt wel toegewezen door de…

Wetgevingart. 2:9 BW
art. 2:10 BW
art. 2:248 BW
JurisprudentieECLI:NL:RBAMS:2016:7750
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsUitspraak
Publicatiedatum15-12-2016
Nummer2016/0404