Vermogensbelasting; de door hypotheek verzekerde leveringsverplichting (1995.3477)


In het arrest van 30 november 1995 oordeelt de Hoge Raad dat een door hypotheek verzekerde leveringsverplichting van een buitenlands belastingplichtige niet een binnenlandse schuld is waarmee rekening kan worden gehouden voor de heffing van vermogensbelasting (Notafax nr 330).

De redactie van Vakstudie Nieuws merkt op dat de hardheidsclausule soelaas kan bieden (V-N 1994, blz. 3519). De staatssecretaris heeft namelijk goedgekeurd dat in gevallen waarin een buitenlands belasting-plichtige vóór 1 januari van een jaar zowel de economische eigendom van een in Nederland gelegen onroerende zaak…

Verder lezen