Vermogensbelasting: zaaksvervanging bij vruchtgebruik (2000.18.3157)


Erflater heeft bij testament het vruchtgebruik van zijn nalatenschap gelegateerd aan zijn echtgenote en heeft zijn drie kinderen benoemd tot erfgenamen. De nalatenschap bestond uit effectendepots en banktegoeden. Een aantal jaren na het overlijden wordt door de kinderen een woning gekocht met het geld van de nalatenschap en wordt een recht van vruchtgebruik gevestigd ten behoeve van de echtgenote. De vraag is of de kinderen voor de vermogensbelasting de blote eigendom van dit pand tot het vermogen moeten rekenen? Voor de vermogensbelasting worden zaken belast met een tijdelijk vruchtgebruik aangemerkt als…

Verder lezen