Vermogensetikettering; afwijkende toerekening bij staking


Verwijzing

(FBN 1996, 85)

X is eigenaar van een pand dat hij voor 40% met zijn gezin gebruikt als woning. In het overige deel exploiteert hij een cafetaria. Deze 40-60 verhouding voor de verdeling privé- en ondernemingsvermogen is vastgesteld in overeenstemming met de taxatie van de inspecteur R&S bij het begin van de bedrijfsuitoefening.

Bij de staking van de onderneming wenst X dezelfde verhouding op de waarde van het pand toe te passen voor de berekening van de stakingswinst.

De inspecteur meent…

Verder lezen