Vermogensschade niet te voorkomen ondanks Belehrungspflicht notarissen


Het hof acht de kans zeer klein dat waarschuwingen van de zijde van de notarissen ertoe zouden hebben geleid dat Veenstra B.V. met Pekago nadere voorwaarden zou(den) zijn overeengekomen waardoor de uiteindelijk geleden vermogensschade zou zijn voorkomen. Daarom komt het hof niet toe aan de toepassing van de in het arrest Nefalit/Karamus geformuleerde rechtsregel ten aanzien van proportionele aansprakelijkheid.

Achtergrond
In 2003 koopt Z een aantal bouwkavels waarop hij woningen wil realiseren door middel van een aan Veenstra B.V. te verstrekken bouwopdracht…

Verder lezen
Terug naar overzicht