Vermomde uitdeling van winst bij te lage verkoopprijs aandelen


Samenvatting

Belanghebbende is uiteindelijk rechthebbende in Holding bv en Benelux nv. In oktober 2005 verkoopt Holding bv aan Benelux nv 100% van de aandelen in Werk bv I en 100% van de aandelen in Werk bv II voor in totaal € 2.000.000. Eind 2006 worden de aandelen in Werk bv I verkocht aan een derde voor € 11.250.000. In geschil is of de verkoopprijs in oktober 2005 te laag is bepaald. Het hof stelt de waarde van de aandelen Werk bv I op € 9.800.000 en de aandelen in Werk bv II op € 1.036.000. Het hof acht de inspecteur geslaagd in de op hem rustende bewijslast dat de waarde van de aandelen tezamen € 10.836.000 bedroeg. Het hof heeft voor de waarde van de aandelen in Werk bv I acht geslagen op biedingen in de jaren 2003 en aannemelijk geacht dat derden voor die aandelen in die tijd € 7.125.500 over zouden hebben. Gelet op de groei van de onderneming van Werk bv I en de verkoopprijs van € 11.250.000 in 2006 vindt het hof het aannemelijk dat de waarde van de aandelen Werk bv I in 2005 € 9.800.000 bedroeg. Het hof gaat voorbij aan diverse DCF-berekeningen van belanghebbende. Voor de waarde van de aandelen in Werk bv II sluit het hof aan bij het oordeel van de rechtbank. Het hof is het met de inspecteur eens dat Holding bv bij de verkoop van de aandelen aan Benelux bv zich een winst van € 10.836…

Verder lezen
Terug naar overzicht