Vernietiging beëindigingsovereenkomst


Hof Den Haag
28 april 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1278

De verhuurder (een gemeente) heeft met ‘de exploitatie van het buffet’ in een multifunctioneel complex (een dorpshuis) verhuurd. De huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden beëindigd met ingang van 1 januari 2013 vanwege de economische crisis. De huurder heeft het gehuurde op 1 januari 2013 niet ontruimd. De verhuurder vordert de ontruiming. De huurder stelt primair dat het gehuurde kwalificeert als bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290…

Verder lezen
Terug naar overzicht