Vernietiging echtscheidingsconvenant door 'rechterlijke uitspraak'


Hangende de echtscheidingsprocedure tekenen V en M een echtscheidingsconvenant ten overstaan van de notaris. Het convenant regelt de verdeling van de gemeenschap waarin partijen zijn gehuwd. V doet daarin afstand van haar recht op alimentatie.

De Rechtbank laat V toe tot het bewijs van feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat zij ten gevolge van door M gepleegd misbruik van omstandigheden het convenant heeft ondertekend. De Rechtbank wijst na getuigenverhoren de verzoeken van V tot alimentatie en tot verdeling van de gemeenschap af.

In hoger beroep verklaart het Hof V niet…

Verder lezen