Naar de inhoud

Vernietiging faillietverklaring vanwege overgang van onderneming

Werknemer stelt een loonvordering te hebben op zijn werkgever CZA. In eerste aanleg is CZA op 1 oktober 2016 failliet verklaard. De curator heeft onderzoek gedaan naar de gang van zaken bij CZA en concludeert dat een overgang van onderneming aannemelijk dan wel waarschijnlijk is. Het hof vernietigt de faillietverklaring van CZA omdat er sprake is van een overgang van onderneming. Er is niet summierlijk gebleken dat werknemer een vorderingsrecht heeft op CZA.

Feiten
Werknemer stelt op grond van een tussen hem en CZA gesloten arbeidsovereenkomst een loonvordering te hebben…

Wetgevingartikel 7:662 ev.
JurisprudentieGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:9641
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsUitspraak
Publicatiedatum14-12-2016
Nummer2016/0701