Vernietiging OZB-aanslag omdat beleidswijziging niet kenbaar is gemaakt


Samenvatting

Belanghebbende is eigenaar van een woonwagen. In het verleden zijn haar geen aanslagen OZB opgelegd en geen WOZ-beschikkingen gegeven. Voor het jaar 2006 is dat wel het geval. De vastgestelde WOZ-waarde is door Rechtbank Arnhem in goede justitie verlaagd tot € 60.000. Het hof kan zich hierin vinden. Met betrekking tot de aanslag OZB heeft de rechtbank ten onrechte geen beslissing gegeven. Belanghebbende heeft in dat verband het vertrouwensbeginsel in stelling gebracht. Volgens het hof terecht. De gemeente voerde in het verleden namelijk het beleid om geen aanslagen OZB op te leggen aan eigenaren van stacaravans en van woonwagens. Dit omdat onduidelijkheid bestond over het karakter van die objecten (wel of niet onroerend). Dat beleid is ten aanzien van woonwagens per 2006 gewijzigd. Door die beleidswijziging echter niet op enigerlei wijze kenbaar te maken, mocht belanghebbende volgens het hof erop vertrouwen dat het oude beleid ook voor 2006 zou gelden.

(Hoger beroep gegrond.)

Commentaar

1. In overweging 4.5 oordeelt het hof: 'Nu de Ambtenaar geen hoger beroep heeft ingesteld tegen de uitspraak van de Rechtbank, is de rechtsstrijd van partijen in appel beperkt tot de vraag of de door de Rechtbank vastgestelde waarde van € 60.000 te hoog is.' Hiermee komt de vraag naar voren wat nu ook alweer de omvang van de rechtsstrijd is in hoger beroep. Wat heeft als ondergrens te gelden: het oorspronkelijke besluit, de uitspraak op bezwaar of de uitspraak van de rechtbank?

2. Van belang is dat een belanghebbende niet slechter af mag zijn door het instellen van een rechtsmiddel. Maar slechter dan…

Verder lezen
Terug naar overzicht