Vernietiging schenkingsaanslag wegens dwaling in omvang schenkingsrecht


In 2003 verplicht X zich bij notariële akte om gedurende 5 opeenvolgende kalenderjaren € 15.000 per jaar (vrij van rechten) te schenken aan een nieuw opgerichte vereniging (V). Enige tijd later vernietigt X deze schenkingsovereenkomst wegens wederzijdse dwaling. Bij het aangaan van de schenking gingen partijen er namelijk vanuit dat de schenking was belast tegen 11% omdat V een goeddoelinstelling was, maar dat bleek later niet zo te zijn.

Volgens de inspecteur is er desondanks schenkingsrecht verschuldigd naar het derdentarief. Immers, niet gebleken…

Verder lezen